Käesolevad müügitingimused reguleerivad cbdplanet.ee e-poest kliendi ja müüja vahelisi tingimusi.

1. Müügitingimused
1.1. Müügitingimused kehtivad www.cbdplanet.ee veebipoest ostja ja müüja edaspidi CBDplanet) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad CBDplanet’i veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3. CBDplanet jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.cbdplanet.ee
1.4. Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest.
1.5. Veebipoes olevate toodete kirjelduses võib esineda tahtmatuid vigu. Soovitame kontrollida andmeid tootjate kodulehtedelt.
1.6. CBDplanet’il on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui ostja ei vasta CBDplanet poolt kehtestatud tingimustele.

Kui CBDplanet’l ei ole võimalik tellimust täita, võtab CBDplanet ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

 

2. Hinnad
2.1. Kõik CBDplanet veebipoes toodud hinnad on eurodes (EUR) ja sisaldavad kehtivat käibemaksu 20%.
2.2. Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt ostja valitud tarneviisile.
2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).
2.4 Tellimuste eest tasumine toimub kliendi valikul kas a) arve alusel pangaülekandega või c) läbi pangalingi.

 

3. Tellimuse vormistamine
3.1. Lisage soovitud kaup ostukorvi.
3.2. Ostukorvi sisu nägemiseks valige veebilehe paremalt ülevalt nurgast „Ostukorv”.
3.3. Tellimuse vormistamiseks valige teile sobiv toodete kohale toimetamise viis.
3.4. Pärast kohale toimetamise viisi valimist, täitke nõutud andmeväljad teie andmetega.
3.5. Andmete sisestamise järel valige teile sobiv makseviis.
3.6 Tellimuse kinnitamiseks tehke linnuke valiku „jah, olen nõus tingimustega” ette ja seejärel valige „Edasi”.
3.7. Veebipoes CBDplanet sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 12.00-20.00, L 12.00-17.00. Kui tellimus esitatakse laupäeval pärast 17.00, siis vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

 

4. Müügilepingu jõustumine
4.1. Kauba müügilepinguga kohustub CBDplanet andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või CBDplanet’e poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub CBDplanet’le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.
4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annuleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
4.3. Müügileping jõustub pärast ostja tehtud makse laekumist CBDplanet’i pangakontole.

 

5. Kohaletoimetamine
5.1. Pärast müügilepingu jõustumist on kaupu võimalik kätte saada kolmel moel:
5.1.1. Kullerfirma toimetab kauba Teieni tellimusel märgitud aadressil;
5.1.2. Kaup saadetakse Teieni tellimusel märgitud DPD või SmartPOSTi pakiautomaati.
5.1.3 Kaubale saab eelneva kokkuleppe alusel Rakveres ise järgi tulla;
5.2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest veebipoe pangakontole.
5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmetele sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
5.4. CBDplanet ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida CBDplanet ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

6. Tagastamisõigus
6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 30 päeva jooksul. 30-päevane tagastamisõigus kehtib ainult eratarbijatele. Juriidilistele isikutele 30-päevast taganemisõigust ei kohaldata.
6.2. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).
6.3. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemisel vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
6.4. Kauba tagastamiseks tuleb kirjutada aadressile info@cbdplanet.ee hiljemalt 30 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
6.5. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6.6. CBDplanet tagastab taganemisavalduse kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas ostja kasutatud eseme kättetoimetamise kulud.
6.7. Kõik otseselt kaubast taganemise kulud kannab ostja.

 

7. Vääramatu jõud
7.1. CBDplanet ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida CBDplanet ei saanud mõjutada või ette näha.

 

8. Isikuandmete töötlemine
8.1. Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadess) ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
8.2. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
8.3. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalselte pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka veebipoel ligipääs.

 

9. Pretensioonide esitamise kord
9.1. CBDplanet vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni 30 päeva jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale.
9.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul CBDplanet’e poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata CBDplanet’e e-posti aadressil info@CBDplanet.ee. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb CBDplanet vastutusest kauba mittevastavuse eest.
9.3. Kauba puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine, k.a juhul kui tarnitud kaup erineb tellitud kaubast, millest tuleb teavitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäeva jooksul tellimuse kättesaamisest.

9.5. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad CBDplanet ja ostja omavahel kokku.
9.6. CBDplanet ei vastuta ostja süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena,
9.7. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@CBDplanet.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
9.8. Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud 1 kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse puuduse avastamisest.
9.9. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.10. Ostjal on õigus nõuda CBDplanet’lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui CBDplanet’l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

 

10. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
10.1. Kui CBDplanet on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus CBDplanet’e pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskusesse.