Käesolev andmekaitsetingimuste dokument järgib andmekaitse üldregulatsiooni (GDPR – General Data Protection Regulation) ja käsitleb isikuandmete töötlemist juhul, kui veebilehe külastaja kasutab veebilehte www.cbdplanet.ee (edaspidi: CBDplanet). Isikuandmete edastamine CBDplanetile on vajalik selleks, et külastaja saaks kasutada meie veebilehe funktsionaalsust täies mahus. Isikuandmete all mõistetakse informatsiooni, mis käib tuvastatud või tuvastatava isiku kohta (edaspidi: Külastaja).

Isikuandmete töötlemise alla kuuluvad järgmised võtted: kogumine, säilitamine, muutmine, taastamine, kasutamine, avaldamine, edastamine, aga ka kustutamine või hävitamine. Isikuandmeid töödeldakse ainult Külastaja nõusolekul, va. olukord, kui konkreetsete andmete töötlemise õigus või kohustus on tagatud seadusandlusega.

1. MIKS CBDPLANET ISIKUANDMEID TÖÖTLEB?

CBDplanet töötleb Külastaja isikuandmeid kasutajakogemuse parandamise, turunduslikul või Külastajaga kontakti võtmise eesmärgil.

2. MILLISEID ANDMEID CBDPLANET KOGUB?

CBDplanet töötleb kolme eri tüüpi andmeid: isikuandmeid, mitteisikulisi andmeid ning veebiküpsiseid.

2.1 ISIKUANDMED

CBDplanet töötleb järgmisi Külastaja isikuandmeid:

1. Ees- ja perekonnanimi 
2. E-posti aadress
3. Registreerimisandmed
4. Ostuandmed
5. Kontaktteave

Ja seda ainult juhul, kui isik on need avaldanud CBDplanetile kasutaja konto registreerimisel, kontakt- või uudiskirjaga liitumisvormi täitmisel; blogipostituste kommenteerimisel ning on sh isiklikult nõustunud meie andmekaitsetingimustega.

2.2 MITTEISIKULISED ANDMED

CBDplanet veebilehte võib külastada igaüks ilma isikuandmeid sisestamata. Sellisel juhul on info, mida CBDplanetiga jagatakse, seotud ainult Külastaja külastuse sessiooniga. Sellist infot nimetatakse mitteisikuliseks infoks ja töödeldakse tingimusel kui Lugeja annab isiklikult nõusoleku küpsiste kasutamise teavitusele veebilehele saabudes!

Mitteisikulisi andmeid kogume Google Analytics veebistatistika programmi abil. Sellist teavet kasutatakse ainult veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks.
Mitteisikulised andmed on külastuse pikkus, kuupäev ja kellaaeg, regioon, linn, vaatamised, sisenemise lehekülg, väljumise lehekülg, viimane liikluseallikas, sisenemised reklaamilt, otsingusüsteem, reklaamisüsteem jms.

2.3 KÜPSISED

Tagamaks CBDplaneti veebilehe kvaliteetsuse ning funktsionaalsuse, kasutame oma kodulehel veebiküpsiseid. See on vajalik selleks, et teha veebileht Külastajale atraktiivsemaks ja käepärasemaks (näiteks kui tihti kasutaja külastab veebilehte ja milliseid lehekülgi, millist veebilehitsejat ning tarkvara kasutab jms.)

Küpsised on tekstifailid, mis jäävad Külastaja arvutisse. Küpsised ei ole kahjulikud, ei sisalda pahavara ega pole seotud konkreetse isiku või IP-aadressiga. Enamik küpsiseid kustuvad automaatselt pärast seda, kui Külastaja on oma veebilehitseja sulgenud.

Kõik tuntumad veebilehitsejaid (Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer ja Safari ) võtavad veebiküpsised vastu vaikimisi. Iga Külastaja saab oma turvalisuse seadeid ise muuta ning veebiküpsiste vastuvõtu tõkestada või täielikult keelata.

CBDplanet kasutab oma veebilehel Google Analytcsi ja Külastaja veebilehitseja küpsised. Iga Külastaja annab küpsiste kasutamisele vaikimisi nõusoleku kui alustab veebilehe kasutamist!

3. KÜPSISTE BLOKEERIMINE VEEBILEHITSEJAS

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

1. Internet Explorer
2. Crome
3. Firefox 
4. Opera
5. Safari

Hoiatus! Kui te keelate veebiküpsiste vastuvõtu, võib osa CBDplaneti veebilehe funktsioone lakata töötamast või sisulehti võidakse kuvada ebakorrektselt.

4. KUI KAUA CBDPLANET KÜLASTAJA ISIKUANDMEID SÄILITAB?

CBDplanet säilitab Külastaja isikuandmeid senikaua, kuni Külastaja ei nõua oma isikuandmete eemaldamist.

5. KUIDAS CBDPLANET KÜLASTAJA ISIKUANDMEID SÄILITAB?

CBDplanet säilitab Külastaja isikuandmeid turvalises Virtuaal.com OÜ (virtuaal.com) serveris, millele on ligipääs ainult CBDplanet.ee domeeni omanikul.

6. KÜLASTAJA ÕIGUSED

Külastajal on õigus:

  • saada töödeldavate isikuandmete kohta teavet;
  • saada ligipääs oma isikuandmetele;
  • nõuda valede, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamist, samuti asendada ja/või täiendada isikuandmeid. Külastaja vastutab lisatud või muudetud andmete õigsuse eest;
  • eemaldada oma isikuandmed, kui neid pole enam vaja või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, va. olukord, kui CBDplanetil on seaduslik õigus Külastaja andmeid säilitada;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või keelamist turunduse eesmärgil;
  • esitada kaebus Andmekaitse Inspektsiooni.

KÜSIMUSTELE VASTAMINE

Kui Külastajal on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et CBDplanet on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, võtke ühendust e-posti aadressil info@cbdplanet.ee Kirjas kirjeldage oma päringu sisu. CBDplanet kohustub kliendi päringutele vastama 30 päeva jooksul.